Kroužkování ptáků: proč je důležité a co lze z kroužku vyčíst?

To, že se někteří ptáci mohou pyšnit fešným kroužkem na pařátku, není nic nového. Možná vás ale překvapí to, že z kroužku lze vyčíst spoustu informací i životě jeho nositele, a také vám prozradím, proč byste si nalezený ptačí kroužek neměli nechávat jako suvenýr.

krouzkovani_ptaku

Ptáci a jejich migrace jsou tím, co mě nikdy nepřestane fascinovat. To, jak dokáží bez obtíží najít každoročně cestu “domů” je neuvěřitelné. K tomu, aby bylo možné jejich pohyb po planetě lépe pochopit a studovat zákonitosti tohoto jevu, bylo zavedeno kroužkování ptáků. Poprvé tuto metodu aplikoval v roce 1899 dánský profesor ornitologie Hans Christian Cornelius Mortensen.

A ačkoliv existují už i sofistikovanější způsoby, jak život a pohyb ptáků monitorovat, díky kroužkování se ornitologové stále dozvídají mnoho informací o životních cyklech ptáků, o jejich množení i o aktuálním stavu jejich populace atd... To je obzvlášť důležité u chráněných nebo ohrožených druhů volně žijících ptáků.

V tomto článku se podíváme na to, proč se ptáci kroužkují, jaké typy kroužků existují, co lze z kroužku u ptáka vyčíst a jak naložit s nalezeným kroužkem.

Proč se ptáci kroužkují?

krouzkovani

Kroužkování ptáků je výzkumná metoda, pomocí které sledují ornitologové několik hlavních cílů:

 • Mapování migrace: Kroužkování umožňuje ornitologům sledovat pohyb ptáků během migrace. Porovnáním dat z předchozích let lze snadno vyčíst, kolik ptáků dorazilo do cílové destinace a kolik se jich vrací zpět. Pro výměnu zjištěných údajů je nezbytná mezinárodní spolupráce ornitologických týmů.
 • Studium stálosti: Pomocí kroužkování lze zjistit, jak dlouho pták žije, a jestli se vrací na stejná místa v průběhu života. To nám umožňuje pochopit jejich věrnost teritoriu, např. čápi se vždy pravidelně vracejí na “svůj” komín.
 • Zjištění stáří a pohlaví: Kroužky mohou obsahovat informace o stáří a pohlaví ptáka. To je užitečné pro studium reprodukčního chování a rozšíření různých věkových skupin.

Databázi kroužkovaných ptáků spolu navzájem sdílejí ornitologické organizace z celého světa. Díky tomu jsou získané informace propojené a komplexní.

Typy kroužků pro ptáky

 KroužkyNM

K označení ptáků existuje více druhů kroužků:  

 • Ornitologické kroužky

Ty, které jsou určené pro mapování volně žijících ptáků, jsou nejčastěji kovové (z plechu nebo hliníku)  a je na nich vyražen unikátní alfanumerický kód, označení země původu ptáka a identifikační označení kroužkovací stanice, která kroužek ptákovi na nohu nasadila.

České kroužky nesou nejčastěji označení Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, která je hlavním orgánem pro kroužkování. Tato stanice zachycuje a vyhodnocuje informace o kroužkovaných ptácích a komunikuje se zahraničními kroužkovacími stanicemi.

V některých případech se pro vědecké účely používají také kroužky barevné, které umožňují rychlou identifikaci letících ptáků bez nutnosti je pro identifikaci chytat.

Ornitologické kroužky jsou často uzavřené, tzn. ptákům se nasazují až v pozdější fázi jejich života  a nejdou již snadno přetáhnout přes pařátky. K nasazení se používají speciální kleště. Pro ptáky je kroužkování bezbolestné.

 

 paratek

 • Chovatelské kroužky 

Tyto kroužky slouží především k evidenci ptáků chovaných v zajetí. Správu a evidenci kroužkovaných ptáků od chovatelů vede Český svaz chovatelů.

Chovatelské kroužky se nasazují mláďatům a je na nich uvedeno evidenční číslo chovatele, dvojčíslí, díky kterému lze poznat, v jakém roce byl pták okroužkován a označení státu ve tvaru CZ.

Barevné kroužky u chovatelů odlišují ptáky z jednotlivých snůšek. Toto je důležité pro výběr ptáka k páření (odliší se příbuzní).

Kroužkování je jen jednou z náležitostí, kterou musí chovatelé při odchovu mláďat dodržet. Více o tom píši v článku Odchov ptáčat snadno a přirozeně - jak na to?.

Chovatelské kroužky jsou tzv. uzavřené. Nasazují se na nohu mláďatům přes pařátky a v průběhu života se z nohy nesundávají.

Setkat se můžete i s kroužky satelitními. Ty využívají především majitelé závodních holubů. Sledují s nimi jejich let a vyhodnocují rychlost, volbu trasy apod.

Chov holubů je vůbec zajímavá činnost. Trošku jsem se o ní rozepsal v článku Chovatelství holubů je náročný, ale i krásný koníček. Poznejte ho blíže!.

Co lze z kroužku u ptáka vyčíst?

Jak jsem zmiňoval již výše, kroužek na noze ptáka obsahuje několik klíčových informací:

 • Unikátní identifikátor: Každý kroužek má specifické číslo, které identifikuje konkrétního ptáka.
 • Země a organizace: Kroužek může obsahovat informace o zemi, která ho vydala, a o organizaci, která ptáka kroužkovala.
 • Rok kroužkování: Z kroužku lze zjistit i rok, kdy byl pták označen.
 • Další informace: Některé kroužky mohou obsahovat další informace o věku, pohlaví nebo specifickém výzkumu.
 • U chovatelských kroužků může být uvedena i šířka kroužku (zpravidla menšími číslicemi) a mohou zde být i iniciály majitele ptáky.

Můžete tedy například najít kroužek s tímto kódem:

CZ PN 5.5 22 98765.

Z letmého pohledu lze vyčíst, že kroužek patří ptákovi z České republiky, kroužkován byl v roce 2022 a patří majiteli s iniciálami PN (např. Petr Novák). Kroužek má velikost 5,5 mm.

Krouzkovaniptactvachotec070920160111

Jak naložit s nalezeným kroužkem?

Pokud najdete zraněného ptáka s kroužkem, je důležité jednat ohleduplně a eticky. Zde jsou kroky, které byste měli podniknout:

 • Nepoškozujte kroužek: Pokud je pták živý, nesnažte se kroužek odstranit nebo ptáka zranit. Kroužek obsahuje důležité informace pro výzkum.
 • Zaznamenejte informace: Pokuste se přečíst identifikační číslo z kroužku a zaznamenejte si datum a místo, kde jste ptáka našli.
 • Kontaktujte ornitology: Dejte vědět místním ornitologům nebo organizacím specializujícím se na kroužkování ptáků: Český svaz chovatelů nebo Kroužkovací stanice Národního muzea

Výzkum kroužkování ptáků hraje klíčovou roli v našem porozumění ptákům a ekologii. Pomáhá nám lépe chránit jejich prostředí a monitorovat změny v jejich populacích. Každý kroužek na noze ptáka představuje malý kousek skládačky k bližšímu poznání jejich života.

Amatérským i profesionálním ornitologům vzdávám hold a děkuji za to, že se výzkumu ptáků věnují. I mně jejich nové poznatky pomáhají být v chovu papoušků úspěšný a doplňovat na e-shop Proptaky.cz zboží, které ptákům neuškodí, ale naopak pomůže jim prožít plnohodnotný a zdravý život!

 

V případě, že si plánujete pořídit vašeho prvního papouška, pečlivě prozkoumejte na jaké věci dát pozor, protože by mu v kleci nebo voliéře mohly ublížit. Kromě toho byste měli dbát i na to, aby se papoušek nebál. No a následně se můžete věnovat odchovu ptáčat nebo volnoletectví

Mohlo by vás také zajímat:

 

Přečtěte si i komplexní článek o chovu ptáků. A více zajímavých informací ze života ptáků, zejména tedy papoušků, najdete na mém blogu a nejčerstvější info je pak vždycky na Facebooku Proptaky.cz.